MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

MLS er et undervisningslaboratorium med tilrettelagte fagkurs i prøvetaking og pasientnær analysering for sykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, helsefagarbeidere og andre ansatte innen Pleie og Omsorg samt spesielle fagkurs for bioingeniører.

Daglig leder, Gunnar Johannesen, er bioingeniør og har blant annet jobbet på Vestfold Sentralsykehus' laboratorier i Tønsberg og Larvik. Han har i tillegg
10 års erfaring som laboratorieleder i Botswana. I Norge har han jobbet som produktsjef i Nycomed Diagnostica / Axis-Shield PoC. Johannesen har erfaring fra kursvirksomhet for Primærhelsetjenesten, samt undervisning i klinisk kjemi for videregående skole og høyskole.

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76