MEDISINSK LABORATORIE SERVICE

Vår kompetanse - din trygghet

KURS 2020

ved MLS undervisningslaboratorium i Larvik

Sted: MLS undervisningslab, Sophus Buggesvei 15 i Larvik
Buss-stop rett utenfor. Fri parkering. Heis i bygget.
Egne kurs samt kurs i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. (i mobilt laboratorium fra MLS) i Oslo og Fredrikstad.

 

Våren 2020

48 timer labkurs for Medisinske sekretærer i samarbeid med Treider Kompetanse samt Oslo og Fredrikstad Fagakademi.

MLS Mobilt Laboratorium blir montert i egnede klasserom ved de ulike utdanningssteder

 

Fredrikstad


Fredrikstad


Fredrikstad


Oslo

9. - 25. mars (kveldskurs kl. 17-21)

14. april - 5. mai (kveldskurs kl. 17-21)

15. april - 29. april (dagkurs kl. 17-21)

25. mai - 16. juni (2 dagkurs kl. 09-16)

MLS Larvik

Laboratoriearbeid

DAG eller KVELDSKURS 100 timer

 

Lab pensum vg skole

                 Helsesekretær

Eksamen teoretisk og praktisk

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

MLS Larvik

KURS for ansatte i PLO/

Sykehjem; helsefagarbeidere: 2-3 kvelder

etter behov

 

Deltagerne øver på kapillær blodprøvetaking og analyse av Hb, Glukose, CRP, INR, urin og fæces

 

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

MLS Larvik

Kompetanseheving i LAB- arbeid for sykepleiere

ca 30 timer

 

 

Venøs blodprøvetaking samt pasientnær analysering

Avsluttende prøve

 

Kontinuerlig

Nye kurs starter så snart minimum 8 deltagere har meldt seg

 

 

Din kropp / din helse/     ditt ansvar

Kurs for personer i et kompetanseløp

 

 

 

3 dager eller 5 kvelder

20 timer

 

 

Minimum 8 deltagere

Kursplanen KAN bli endret og tilpasset enkeltsøkere eller grupper ved behov og dersom oppsatte kurs ikke fylles opp.


Påmelding ved å klikke her eller til tlf. 92 26 16 76


For mer informasjon – kontakt oss


Oppdatert sist Januar 2020

Skrivergården | Sophus Buggesvei 15 | N-3257 Larvik | Org.nr.: 982 689 236 | Mob.: 92 26 16 76