Content for class "skulder" Goes Here

Et litet avsnitt under

Skomakere og Mister Minit er typisk ikke medlem, og derfor heller ikke autoriserte låsesmeder. Men styreleder Knut Kildahl i Foreningen Norske Låsesmeder vil ikke uten videre advare folk mot å bruke dem av den grunn.

– Feil kan skje hos de aller beste. Jeg tror ikke vi skal si at noen er bedre enn andre på vanlige nøkler. Det kan være mange dyktige som står og filer nøkler som også har peiling på sko, og som både har gode maskiner og gode emner til vanlige nøkler, forteller Kildahl til DinSide.

Problemet: Systemnøkler
Det Kildahl er skeptisk til, er å file systemnøkler hos andre enn autoriserte låsesmeder. Det skal kreve et visst papirarbeid å få filt slike nøkler, da de typisk passer til flere dører i for eksempel et borettslag, og man ønsker oversikt over alle nøklene. Men hos blant annet altmulig-kjeden Mister Minit kan du få slipt systemnøkler på timen, uten papirarbeidet.